Flags
    

Bulgarca  Çeviri cep:5547450108


Bulgarca  Yeminli Çeviri

Noter tasdiki gerektirmeden, yeminli çevirmen  ve büro kaşesinin yeterli olduğu Resmi evrak, nüfus kayıt sureti, ehliyet  diploma, mahkeme kararı ve diğer belgeleriniz yeminli çevirmenlerimizce  Bulgarca-  Türkçe ve Türkçe  - Bulgarcadillerinde çevrilmektedir.

Bulgarca     Yeminli Noter Tasdikli Çeviri

Yurtdışı işlemleriyle ilgili olarak resmi kurumlara verilecek evraklarınız için çeviri hizmetidir diploma, pasaport, sözleşme, mahkeme kararı, nüfus cüzdanı sureti gibi her türlü evrak, noterden yeminli bulunan yeminli çevirmenlerimiz tarafından çevrilerek  imzalanıp noter tarafından tasdik edilir.

Bulgarca      Çapraz Çeviri

Bulgarca    -  Türkçe çeviriler dışında Bulgarca-    Bütün Diller ve Bütün Diller - Bulgarca        diline yabancı ve türk çevirmenlerle çapraz çeviri hizmeti vermekteyiz.

Bulgarca     Akademik ve Teknik Çeviri

Lisans ve Lisansüstü, Doktora bitirme tezi çevirileri, makale ve kitap çevirileri, her türlü teknik katalog, broşür tanıtım yazıları gibi teknik çevirileriniz de uzman tercümanımız tarafından sayfa düzenlerine dikkat edilerek çevrilmektedir.
 

Bulgarca      Sözlü - Ardıl ve Simültane Çeviri

İş görüşmeleri, makine kurulumları, karşılama, iş  organizasyonu, toplantı, seminer, kongre, konferans gibi her türlü organizasyonlarda ve mahkemelerde şahitlik yapmak üzere adliyelerde adli-bilirkişi çevirmenlerimiz tarafından çeviri hizmeti verilmektedir.

 

Fiyat Teklif isteğiniz için  e posta adresimiz:

 Tel: (232) 4467106             Faks: (232) 446 55 58.