Flags
    

Ermenice   Çeviri      İzmir  Tel: 232 446 71 06 cep: 0554 7450108


Ermenice   Yeminli Çeviri

Noter tasdiki gerektirmeden, yeminli çevirmen  ve büro kaşesinin yeterli olduğu Resmi evrak, nüfus kayıt sureti, ehliyet  diploma, mahkeme kararı ve diğer belgeleriniz yeminli çevirmenlerimizce  Ermenice -  Türkçe ve Türkçe  - Ermenice dillerinde çevrilmektedir.

Ermenice     Yeminli Noter Tasdikli Çeviri

Yurtdışı işlemleriyle ilgili olarak resmi kurumlara verilecek evraklarınız için çeviri hizmetidir diploma, pasaport, sözleşme, mahkeme kararı, nüfus cüzdanı sureti gibi her türlü evrak, noterden yeminli bulunan yeminli çevirmenlerimiz tarafından çevrilerek  imzalanıp noter tarafından tasdik edilir.

Ermenice      Çapraz Çeviri

Ermenice    -  Türkçe çeviriler dışında Ermenice-    Bütün Diller ve Bütün Diller - Ermenice        diline yabancı ve Türk çevirmenlerle çapraz çeviri hizmeti vermekteyiz.

Ermenice     Akademik ve Teknik Çeviri

Lisans ve Lisansüstü, Doktora bitirme tezi çevirileri, makale ve kitap çevirileri, her türlü teknik katalog, broşür tanıtım yazıları gibi teknik çevirileriniz de uzman tercümanımız tarafından sayfa düzenlerine dikkat edilerek çevrilmektedir.
 

Ermenice      Sözlü - Ardıl ve Simültane Çeviri

İş görüşmeleri, makine kurulumları, karşılama, iş  organizasyonu, toplantı, seminer, kongre, konferans gibi her türlü organizasyonlarda ve mahkemelerde şahitlik yapmak üzere adliyelerde adli-bilirkişi çevirmenlerimiz tarafından çeviri hizmeti verilmektedir.

 

Fiyat Teklif isteğiniz için  e posta adresimiz:  Tel: (232) 4467106             Faks: (232) 446 55 58.